با توجه به نوسانات ارزی روزهای اخیر و سوال های مطرح شده پیرامون ارز دانشجویی، موسسه سفیر ساعی بران شد تا آخرین جزئیات پرداخت ارز دانشجویی را که توسط بانک مرکزی اعلام شد، به اطلاع شما عزیزان برساند.

جزییات پرداخت ارز دانشجویی بعد از نوسانات قیمت دلار در سال ۹۷

بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه شماره (۲) یکسان سازی نرخ ارز با توجه به پرسشها و ابهامات مطرح شده در خصوص ارز دانشجویی و مسافری، اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه تامین این ارزها به شرح ذیل اعلام کرد:

۱. حداکثر مبلغ قابل تامین ارزدانشجویی قابل پرداخت/حواله حداکثر سالانه ۱۵۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه ۱۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهیانه ۵۰۰ دلار برای هر عضو خانواده وی است.

۲. پرداخت ارز دانشجویی پس از تایید وزارتخانه ذیربط (حسب مورد علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به نرخ اعلامی این بانک انجام خواهد شد.

۳. برای پرداخت ارزدانشجویی تایید وزارتخانه ذیربط می بایست در هر سال تمدید شود.

۴. علاوه بر بانک ملی، بانک سامان نسبت به ارائه ارز مسافری اقدام می کند. ترتیبات ارائه ارز مسافری توسط بانک سامان همان ترتیبات مندرج در اطلاعیه شماره (۲) یکسان سازی نرخ ارز می باشد. سایر بانک‌های ارائه کننده ارز مسافری متعاقباً به اطلاع عموم خواهند رسید.