۱۳۹۶/۰۲/۲۱ بدون نظر انگلستان

دوره فنی و حرفه ای انگلستان

دانش آموزانی که در پی ادامه تحصیل و رفتن به دانشگاه نیستند ،میتوانند تحصیلات خود را با  تحصیل در دوره های فنی حرفه ای ادامه دهند.

از جمله مهم ترين دوره هاي آموزش تکميلي فني و حرفه اي كه در مراكز آموزش عالي فني و حرفه اي انگلستان ارائه مي گردد ،مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

۱.National Vocational Qualifications (NVQs)
۲.Scottish Vocational Qualifications (SVQs)

دوره هاي آموزشي NVQ ,SVQ عمدتاً بر اساس استانداردهاي تعيين شده صنعتي و بازرگاني براي داوطلبين شاغل طراحي گرديده است.البته هريك از دوره هاي آموزشي NVQ ,SVQ از بخشهاي جداگانه اي تشکیل شده است.

دوره هاي آموزشي NVQ ,SVQ در کالج ها و مدارس كشور نيز ارائه مي گردد با اين تفاوت كه دانش آموزان مي بايستي همواره به كسب تجارب کاري مبادرت نمايند. لازم به ذكر است كه دوره هاي آموزشي مذكور، پايه هاي برنامه هاي آموزش ملي را تشکيل مي دهند. هريك از دوره هاي آموزشي NVQ ,SVQ ، محدوده اي از کفايت آموزشي افراد را تحت پوشش قرار داده و از سطوح آموزشي خاص در قالب چهار چوب آموزشي برخوردار مي باشند.

چهارچوب مذكور از ۵ سطح توانايي آموزشي تشکیل شده است. سطح اول ،کلي ترين مهارتهاي آموزشي و سطح پنجم ،بالاترين سطح مهارتهاي حرفه اي را شامل مي گردد. به عبارت ديگر مي توان گفت كه دوره هاي آموزشي NVQ ,SVQ درجهت اندازه گيري ميزان کفايت شغلي افراد طراحي گرديده است.توانايي ها براساس عملکرد موفقيت آميز شغلي افراد و توانايي آنان در بکارگيري دانش و ميزان درك افراد از محتواي شغلي مورد سنجش قرار مي گيرد.

۱.General National Vocational Qualifications (GNVQ)
۲.General Scottish Vocational Qualifications (GSVQ)

 دوره هاي آموزش حرفه اي GNVQ, GSVQ نيز در جهت توسعه دانش و مهارتهاي شغلي بطور گسترده طراحي گرديده است. دوره هاي آموزشي مذكور همچنين به عنوان کليد مهارتهاي ارتباطاتي و تکنولوژي اطلاعات مطرح مي باشند. به عبارت ديگر مي توان گفت كه دوره هاي آموزشي مذكور در جهت ارائه آموزشهاي ترکيبي پايه متشكل از دوره هاي آموزش عالي و تکميلي با دوره هاي فني طراحي گرديده است.

لازم به ذكر است كه دوره هاي آموزشي GNVQ, GSVQ خود از ۳ سطح آموزشي مقدماتي، متوسطه و پيشرفته تشکیل شده است.

برچسب ها

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *